Groene Aanslagreiniger

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielzen, tuinmeubelen e.d. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 5% van dit middel (500 ml op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

 

Groene aanslagreiniger

 

Online te koop bij:

JUMBO.COM
4.67 out of 5 based on 3 customer ratings
(gebaseerd op 3 reviews)
Schrijf een review

Groene Aanslagreiniger

(3 klantbeoordelingen)

10.00

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielzen, tuinmeubelen e.d. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 5% van dit middel (500 ml op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

 

Groene aanslagreiniger

 

Online te koop bij:

JUMBO.COM
Gebruiksaanwijzing

Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 5% van dit middel (500 ml op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Bij droog weer toepassen.

Verbruik: 150 – 200 m2 per liter. 200 m2 op gladde ondergronden (glas, kunststof). 150 m2 op poreuze ondergronden (beton, baksteen, flagstones).

Waarschuwing/attentie

Wettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlaken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en waterorganismen; voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Toelatingshouder: JG Int. BV Amsterdam
Toelatingsnummer: 15032 N.
Aard van het preparaat: vloeistof.
Werkzame stof: Didecyldimethylammoniumchloride. Gehalte: 45 g/l

(NL) Waarschuwing. Gevaaraanduidingen: H315 – Veroorzaakt huidirritatie. H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel. H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanwijzingen: P102 – Buiten het bereik van kinderen houden. P273 – Voorkom lozing in het milieu. P280 – Beschermende handschoenen/beschermende  kleding/ oogbescherming /gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water  gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien  mogelijk; blijven spoelen. P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

Ingrediënten

Werkzame stof: Didecyldimethylammoniumchloride. Gehalte: 45 g/l

Overige informatie

3 beoordelingen voor Groene Aanslagreiniger

  1. Michiel

    Dankbaar zo’n groen weg klus. Spul erover en even geschrobt. Uurtje later, een wereld van verschil.

  2. Johan

    Super spul. Heb groene aanslag van jaren in half uurtje van de tegels weg gewerkt. Aanrader!!

  3. Pieter

    Prima spul. Gebruik het al jaren en vind het nog steeds de beste. Na slechts 24 uur al een duidelijk verschil merkbaar

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.