Duo ontstopper

Heeft u last van hardnekkige verstoppingen in de afvoerleidingen van uw keuken of badkamer? Zoek niet verder, want XG2 Duo ontstopper is dé oplossing. De twee unieke componenten, fles 1 en 2, zijn speciaal ontwikkeld om doelgericht verstoppingen op te lossen die veroorzaakt zijn door onder meer zeepresten, etensresten, vet, haren en gel. Het product is veilig voor afvoerleidingen. Let op: voor het gewenste resultaat moet u de juiste doseringen van onderstaand stappenplan aan houden.

 

Duo Ontstopper

 

 

5.00 out of 5 based on 3 customer ratings
(gebaseerd op 3 reviews)
Schrijf een review

Duo ontstopper

(3 klantbeoordelingen)

10.00

Heeft u last van hardnekkige verstoppingen in de afvoerleidingen van uw keuken of badkamer? Zoek niet verder, want XG2 Duo ontstopper is dé oplossing. De twee unieke componenten, fles 1 en 2, zijn speciaal ontwikkeld om doelgericht verstoppingen op te lossen die veroorzaakt zijn door onder meer zeepresten, etensresten, vet, haren en gel. Het product is veilig voor afvoerleidingen. Let op: voor het gewenste resultaat moet u de juiste doseringen van onderstaand stappenplan aan houden.

 

Duo Ontstopper

 

 

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder zoveel mogelijk water uit de verstopte afvoer.

2. Flacon openen: dop indrukken en naar links draaien. Giet vervolgens voorzichtig het 1e deel (zie maatstrepen op de fles) van fles 1 (geel) XG2 ontstopper in de afvoer.

3. Giet daarna voorzichtig het 1e deel van fles 2 (rood) XG2 ontstopper in de afvoer en laat het product minimaal 1 uur inwerken. Bij hardnekkige verstoppingen het product een nacht laten inwerken.

4. Na het inwerken goed naspoelen met een ruime hoeveelheid warm water.

5. Giet vervolgens voorzichtig het 2e deel van fles 1 (geel) in de afvoer.

6. Giet nu ook het 2e deel van fles 2 (rood) in de afvoer en laat het geheel 1 uur inwerken. Spoel het vervolgens weer goed na met warm water. Doppen direct na gebruik weer op de flacons draaien. Mocht de verstopping na gebruik van dit product niet zijn opgelost, raden wij aan een loodgieter in te schakelen.

Om nieuwe verstoppingen te voorkomen, raden we aan maandelijks een halve flacon XG2 vloeibare ontstopper te gebruiken.

Waarschuwing/attentie

Attentie: Niet gebruiken in combinatie met andere reinigingsmiddelen. Niet geschikt voor afvoerleidingen van aluminium en zink. Het product kan aluminium,zink, lichte metalen en sommige verfsoorten aantasten.

Fles 1

 Gevaar. Gevaaraanduidingen: H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Veiligheidsaanwijzingen: P102 – Buiten het bereik van kinderen houden
 P260 – Damp/nevel niet inademen
 P264 – Na het werken met dit product handen grondig wassen
 P280 – beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming dragen P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen
 P304+P340 – NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
 P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

Fles 2

Gevaar. Gevaaraanduidingen: H315 – Veroorzaakt huidirritatie H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel

Veiligheidsaanwijzingen: P102 – Buiten het bereik van kinderen houden
 P280 – beschermende handschoenen dragen P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P362 – Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken EUH206 – Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Ingrediënten

Fles 1: Bevat: Natriumhydroxide

Fles 2: Anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

Overige informatie

3 beoordelingen voor Duo ontstopper

  1. Kim Amsterdam

    De afvoerleiding in mijn keuken was verstopt. En niet zo’n klein beetje ook. Ik heb er echt alles aan gedaan om de keukenafvoer te ontstoppen, maar niets hielp. Gelukkig kreeg ik van een vriendin de tip om de XG2 duo ontstopper te proberen. Omdat de verstopping zo erg was, heb ik dit een nacht laten inwerken. Na nog een keer goed na te spoelen met warm water zag ik meteen dat het was gelukt. Het water spoelt weer als vanouds door de afvoerleiding.

  2. Mo Pasto

    Ik twijfelde tussen HG en deze Duo ontstopper. XG2 is veel goedkoper dus eerst geloofde ik er niet in. Toch maar geprobeerd en het werkt super. Voor het slapen het eerste deel en de volgende ochtend de rest. Toen was het eigenlijk al opgelost. En geld bespaart!

  3. Janniek

    Mijn douchebak afvoer zat hardnekkig verstopt. Met plopper geen enkel resultaat zeer hardnekkig. Dus ben ik de duo ontstopper gaan gebruiken van XG2 . Eerst en paar uur in laten werken. In combinatie met plopper van het ene moment naar het andere alles weer ontstopt. Top spul is het !!! Kosten van en loodgieter zijn mij bespaard gebleven. Voor een kleine vier Euro is alles verholpen. Applaus voor Jumbo en Rob Geus voor deze professionele en zeer prijsvriendelijke oplossing

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *